4. ročník od 15. 9. 2023 do 16. 2. 2024

SÚŤAŽNO-VZDELÁVACIA AKTIVITA

PRE STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY
s poľnohospodárskym, potravinárskym, lesníckym a veterinárnym zameraním
A ZÁKLADNÉ ŠKOLY

YouTube kanál
Podpor svoj odbor

Upútavka
4. ročník

Odkaz víťazov
3. ročník

CIEĽ SÚŤAŽE

ZAUJÍMAVO PREDSTAVIŤ

poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke a veterinárne odbory na stredných odborných školách

OBOHATIŤ POZNATKY

žiakov základných škôl o povolaniach v poľnohospodárskom, potravinárskom, lesníckom a veterinárnom sektore

UĽAHČIŤ ROZHODOVANIE

žiakom základných škôl, kde budú študovať po ukončení 9. ročníka.

KOMU JE SÚŤAŽ URČENÁ

SÚŤAŽ PRE SOŠ

Tvorba Krátkych videí

je určená pre žiakov stredných odborných škôl v SR, ktorí študujú v študijných a učebných odboroch s poľnohospodárskym, potravinárskym, lesníckym a veterinárnym zameraním.
Účastníkom súťaže môže byť jednotlivec, alebo autorský kolektív, ktorého zastupuje vybraný jednotlivec.
Prvým krokom je registrácia strednej odbornej školy.

SÚŤAŽ PRE ZŠ

„VIDEOOCHUTNÁVKA“ ODBOROV

je určená pre triedne kolektívy žiakov 7. až 9. ročníkov základných škôl v SR.
Prvým krokom je registrácia základnej školy.

Harmonogram

Vyberte školu

REGISTRÁCIA SOŠ

REGISTRÁCIA strednej odbornej školy

prejsť na registráciu SOŠ
PRIHLASOVANIE súťažných videí

PRIHLASOVANIE súťažných videí

Video do súťaže prihlasuje za žiaka stredná odborná škola. Súčasťou súťažného videa je aj nesúťažná videovizitka autora videa

prejsť na prihlásenie súťažného videa
HODNOTENIE

HODNOTENIE súťažných videí

Hodnotiaca komisia vyberie najlepšie videá.

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

Zverejnenie ocenených videí

REGISTRÁCIA

REGISTRÁCIA základnej školy

prejsť na registráciu ZŠ
REALIZÁCIA

REALIZÁCIA „VIDEOOCHUTNÁVKY“

PRIHLASOVANIE

ZASIELANIE hodnotiacich dotazníkov

prejsť na hodnotiaci dotazník
ŽREBOVANIE

SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE SÚŤAŽE ŽREBOVANIE VÝHERCOV zaslaných hodnotiacich dotazníkov

PODMIENKY SÚŤAŽE PRE STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

KTO ?

Žiaci stredných odborných škôl, ktorí študujú v študijných a učebných odboroch s poľnohospodárskym, potravinárskym, lesníckym a veterinárnym zameraním.

AKO?

Vytvorte a zašlite krátke videá v trvaní do 3 minút na určenú tému súťaže. Zároveň zašlite videovizitku autora súťažného videá v trvaní do 1 minúty.

KEDY?

Registrácia SOŠ: od 15.9.2023 do 15.10.2023
Prihlásenie súťažných videí: od 16.10.2023 do 30.11.2023

AKO PRIHLÁSIŤ VIDEO DO SÚŤAŽE A VIDEOVIZITKU?

Do prihlasovacieho formulára vložte osobitne odkaz na stiahnutie súťažného videa a osobitne odkaz na stiahnutie videovizitky.

TÉMA? „ČO ZAŽIJEŠ V MOJOM ODBORE“.

Otvor TU, ak chceš vedieť, čo máme na mysli. Medziam tvojej fantázie nekladieme žiadne hranice.

TVORBA SÚŤAŽNÉHO VIDEA?

Videoinštruktáž, ktorá ti môže pomôcť pri tvorbe videa.

TVORBA VIDEOVIZITKY

Otázky, ktoré zodpovieš vo svojej videovizitke nájdeš TU.


Videoinštruktáž, ktorá ti môže pomôcť pri tvorbe videovizitky.

AKO ZASLAŤ SÚŤAŽNÉ VIDEO?

Cez prihlasovací formulár, ktorý nájdeš TU.

Prihlasovací formulár bude zverejnený od 16.10.2023

CENY PRE SOŠ

ĎALŠIE CENY PARTNEROV PRE SOŠ

BENEFITY PRE ŽIAKOV A STREDNÚ ODBORNÚ ŠKOLU

PODMIENKY SÚŤAŽE PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

KTO ?

Triedne kolektívy 7. až 9. ročníka základných škôl v SR pod vedením kariérových poradcov alebo triednych učiteľov.

AKO?

Triedny kolektív pod vedením kariérového poradcu alebo triedneho učiteľa zrealizuje “videoochutnávku“ odborov, ktoré nájde na YouTube kanáli PODPOR SVOJ ODBOR. Vyberie najzaujímavejšie video. Kariérový poradca alebo triedny učiteľ vypracuje a zašle hodnotiaci dotazník.

KEDY?

Registrácia ZŠ: od 15.10.2023 do 30.11.2023
Realizácia: „videoochutnávka“ súťažných videí 1. až 3. ročníka súťaže: od 15.10.2023 do 14.12.2023, „videoochutnávka“ súťažných videí 4. ročníka súťaže: od 15.12.2023 do 31.1.2024
Žrebovanie hodnotiacich dotazníkov: do 16.2.2024 na slávnostnom vyhodnotení súťaže

KTO MÔŽE VYHRAŤ?

Vyžrebujeme a oceníme 5 kariérových poradcov alebo triednych učiteľov..

VIDEOOCHUTNÁVKA ODBOROV

na Základnej škole Jozefa Gregora Tajovského v Senci.

CENY PRE ZŠ

BENEFITY PRE ŽIAKOV, RODIČOV A ZÁKLADNÚ ŠKOLU

Registrácia SOŠ

Registrácia SOŠ do súťaže bude otvorená od 15.9.2023 do 1.12.2023

PRIHLÁSENIE VIDEA

Prihlasovanie súťažných videí bude spustené do 30. 11. 2023. Prihlasovací formulár nájdete na tomto mieste.

Prihlasovací formulár nájdete na tomto mieste.

Registrácia ZŠ

Registrácia ZŠ do súťaže bude otvorená od 15.10.2023 do 31.1.2024

Registračný formulár nájdete na tomto mieste.

Pomôcka pre kariérových poradcov - Videoochutnávka

PRIHLÁSENIE SÚŤAŽNÉHO DOTAZNÍKA

Prihlasovanie hodnotiacich dotazníkov bude spustené:
od 15.10.2023 do 31.1.2024

Elektronický hodnotiaci dotazníka nájdete na tomto mieste.

VÍŤAZI PODPOR SVOJ ODBOR 2023/2024

1. MIESTO

Diana Nováková


Diana Nováková
2. MIESTO

Alexandra Mináriková


Alexandra Mináriková
3. MIESTO

Miroslav Miklušek, Michal Buš


Miroslav Miklušek, Michal Buš
3. MIESTO

Plauterová Liana


Plauterová Liana

Partneri

ZÁŠTITU PREVZALI

FINANČNE PODPORILI

ODBORNÝ PARTNER

CENY DO SÚŤAŽE VENOVALI

Kontakt

Je niečo nejasné, radi odpovieme na tvoje otázky.

Adresa

Slovenská poľnohospodárska a
potravinárska komora
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava

Telefón

+421 902 132 255

Správa úspešne odoslaná. Ďakujeme!
Správu nebolo možné odoslať !